free site builder

För Fastighetsägare

Steget vidare är en säker och stabil hyresgäst, vi söker dig som är fastighetsägare och vill hyra ut lägenheter till Steget vidare.
Vi placerar individer på uppdrag av socialtjänsten i våra lägenheter och uppdragen ser olika ut beroende på individen. Vår största målgrupp är individer med psykosocial problematik.
För att nå målen behöver vi arbeta med både kvalité och nära intill våra boende. Det är krav som åläggs oss från uppdragsgivaren som räknar med att vi utför vårt uppdrag på bästa sätt och likaså förväntar sig fastighetsägare att vi sköter om våra lägenheter, därför tolererar vi inte att någon missköter boendet. Vår filosofi är; har man fått en möjlighet till ett boende så är kraven höga på att sköta om hemmet. Missköter man sig så får man flytta ut omgående. Vi har tillsyn på lägenheter varje vecka och vi skyltar inte med logo eller klädsel som visar att det finns personal som besöker området.
Vi vill gärna berätta mer om vår verksamhet och vilka fördelar man har som hyresvärd och inte minst vilken fantastisk insats man gör för människor i samhället

Address

Krokslätts torg 3A,
431 37 Mölndal.