bootstrap template

Göteborg - Mölndal

Enhetschef:
Örjan Gunnelid
Mob: 0704 17 50 95
Placeringskoordinator : Pontus Teiler
Mob: 0722 50 18 94

Uddevalla-Trollhättan
Borås

Enhetschef:
Örjan Gunnelid
Mob: 0704 17 50 95 
Placeringskoordinator : Pontus Teiler
Mob: 0722 50 18 94 

Norrköping
LÄS MER

Enhetschef:
Sanna Nissan
0723 97 08 08
Placeringskoordinator : Pontus Teiler
Mob: 0722 50 18 94 

Mobirise

Klivet Östra Göteborg
LÄS MER

Enhetschef:
kristian Wall
Mobil: 0704 82 50 33
Placeringskoordinator : Pontus Teiler
Mob: 0722 50 18 94 


Steget Vidare har tillgång till ett flertal lägenheter belägna i Göteborg med omnejd, Mölndal, Norrköping, Trollhättan, Borås, och Uddevalla, och i dessa bor man med stöd och tillsyn av vår personal. Vi har även tillstånd från IVO för att bedriva stödboende i våra lägenheter. Lägenheterna är möblerade samt att nödvändig utrustning finns. Den boende får möjlighet att själv påverka inredningen med syfte att skapa en god och personlig ”hemmakänsla”. Med eget boende växer individen samt lär sig att ta ansvar för vardagliga uppgifter som, mathållning, tvätt & städ, regler och förhållningssätt gentemot grannar och hyresvärdar, betalning av hyra m.m. Steget Vidare ser till att individen får en direkt boendereferens från hyresvärden vilket stärker individens möjligheter att på egen hand kunna söka en ny bostad om så önskas. Boendet fungerar också som en plats för att i lugn och ro kunna utvecklas i sin ansvarsroll som självständig person.
Samtliga boende hos oss har två kontaktpersoner som genom ett nära samarbete stöttar och hjälper med ADL-träning, social färdighetsträning, boendeträning och andra insatser utifrån de mål som arbets- och genomförandeplanen innehåller. Personal hos oss har den utbildning och erfarenhet som krävs för att arbeta med målgruppen. Vårt arbete är fokuserat på individens situation och vi utgår ifrån dennes behov och resurser. Vi finns tillgängliga samtliga timmar på dygnet som stöd och trygghet. Efter avslutad placering erhåller man referenser direkt från hyresvärden som kan användas för framtida boende.

Address

Krokslätts torg 3A,
431 37 Mölndal.