best css templates

Steg för steg  

Vi hjälper individer på vägen till ett självständigt liv


Om Oss
Steget Vidare arbetar på uppdrag av socialstjänsten med ungdomar, vuxna, unga föräldrar och familjer. Vår största målgrupp är individer med psykosocial problematik men vi jobbar även med familjehem, skyddat boende och hedersrelaterad problematik. Sedan starten 2009 har vi ställt höga krav på oss själva och kvalitén på vårt arbete. Vår filosofi är att se möjligheter istället för problem och presentera kreativa lösningar för att nå bästa tänkbara resultat. Vi utgår alltid från individens unika behov och arbetar i samverkan med kommun och näringsliv för att möjliggöra en förändring.

Steget Vidare

Affärsidé 


Vi arbetar aktivt för att behandla och vägleda individer till att bli självständiga i samhället. Vår affärsidé uppnås genom effektivt arbete utifrån vår samlade kompetens som socionomer, beteendevetare, fritidspedagoger, behandlingspedagoger, lärare, drogpedagoger och behandlingsassistenter. Tillsammans med vårt breda nätverk inom olika branscher anpassar vi behandlingen efter individens unika behov. Personen får en kontaktperson vars uppgift är att ge vård och omsorg, finna boende, ordna en arbetsplats och erbjuda en meningsfull fritid åt individen samt vara behjälplig i olika frågor. I takt med att individen blir självgående blir våra insatser mindre.

Steget Vidare

Mål & Vision


Vår målsättning är att erbjuda individuellt anpassad vård som leder personer till ett självständigt liv. Vården ska styras av god kvalitet och kontinuitet som möjliggör trygghet, delaktighet och en ökad tillit.

”vård och behandling som ger resultat”
Vi strävar efter att vara en ledande verksamhet inom vård och behandling av psykosocial problematik. Enligt vår vision ska vi vara innovativa, uppdaterade, lösningsfokuserade, flexibla och intressanta. Vi ska vara delaktiga i debatt och utvecklingsfrågor som berör branschen och stå för nytänkande. Vår vision uppnås i samarbete med våra boende, socialtjänsten, kommunen, skolan och näringslivet. 

Lediga Jobb
______Du kan alltid lämna ditt intresse till oss även om vi inte har några lediga tjänster utannonserade.
Maila in din intresseanmälan med bifogat CV och personligt brev till info@stegetvidare.com
För att registrera dig som jobbsökande hos oss behöver vi personlig information samt kontaktuppgifter.
Vi kontaktar dig så snart vi har behov av ny personal.

Address

Krokslätts torg 3A,
431 37 Mölndal.