free bootstrap templates

Klivet vidare

Klivet Vidare är ett träningsboende som har tillstånd av IVO att bedriva boende med stöd. Klivet Vidare tar emot ungdomar mellan 16 - 21 års ålder och även vuxna i alla åldrar som är i behov av ett eget boende antingen med eller utan stöd av personal. På Klivet Vidare finns det tillgång till personal i den boendes närhet alla dygnets timmar. Varje ungdom som placeras inom klivet Vidare får en kontaktperson som ansvarar för det stöd som hen får av boendestödjarna och man utgår man alltid efter den unges behov och förutsättningar när man utformar stödet.

Lägenheter som Klivet vidare tillhandahåller är ”insprängda” lägenheter runt omkring Göteborgs bostadsområdet. Lägenheternas storlek är främst ettor samt mindre tvåor. Det finns även en gemensamhetslokal dit ungdomarna kan komma och besöka personalen samt genomföra besök med sin kontaktperson alt andra myndighetskontakter. 

Address

Krokslätts torg 3A,
431 37 Mölndal.