free website maker

SKYDDAT BOENDE

Steget Vidare tillhandahåller skyddat boende. Vi erbjuder boende i lägenheter med tillsyn och stöttning av personal. Utöver den överenskomna tillsynen är personal tillgängliga dygnet runt via telefon samt att vi alltid åker ut till den placerade om behov finns. Samtliga våra lägenheter är utrustade med larm samt panikknapp kopplat till vaktbolag. Vi arbetar med alla uppdrag där det finns ett skyddsbehov men i första hand våld i nära relationer samt hedersbrott Personal har lång erfarenhet och är vana att jobba med denna typ av problematik. Steget Vidare erbjuder hämtning i samband med nya placeringar.

KONTAKTA OSS