online site builder

HVB Göta Älv

HVB Göta Älv är ett sagolikt hem med familjelik atmosfär som är belägen i centrala Hissingen med närhet till olika faciliteter och goda kommunikationer. Varje ungdom har ett eget rum med lås och lokalen har två stycken gemensamhetsutrymmen. Ungdomarnas rum är grundmöblerade och den placerade får vid inflyttning även möjlighet att inreda efter tycke och smak. HVB Göta Älv kan ta emot 8 pojkar i åldrarna 15 – 19 år med psykosocial problematik. Hemmet är belägen i natursköna områden med gångavstånd till mindre skogsmiljö . I direkt närhet till HVB Göta Älv finns det buss och spårvagn för att ta sig snabbt till centrala delar av Göteborg och dess närliggande kommuner.

Vi erbjuder ett tryggt boende där den placerade får hjälp med att hitta en fungerande vardag med fokus på ADL-träning, MI, miljöterapi och en strukturerad vardag. Vi ser individens resurser och behov för att kunna anpassa vården så att det främjar målet att stärka ungdomens självständighet och identitet. Alla ungdomar ska mötas med respekt, kompetens, engagemang och flexibilitet. Våra arbetssätt och metoder gör sig påminda i alla delar av verksamheten och är väl inarbetade. Vi har en personalstyrka som är införstådda i de metoder vi arbetar med och på det ett naturligt sätt gör det till en del av sitt arbete. Vi arbetar kontinuerligt med både kompetenshöjande insatser och handledning.

Vi arbetar med målgruppen barn och ungdomar med psykosocial problematik i behov av vård- och behandlingsinsatser.

Våra HVB präglas av en hemlik miljö där vi har 6-8 boende per hem, samtliga HVB är belägna i lugna och trivsamma område med närhet till skola, fritidsaktiviteter och allmänna kommunikationsmedel

Hemmen är bemannade dygnet runt med utbildad personal.

Mobirise
Address

Krokslätts torg 3A,
431 37 Mölndal.